Regulamin zajęć jogi

Regulamin zajęć jogi organizowanych przez POPRZEZ CIAŁO

 1. OPŁATY I ZGŁOSZENIA

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jogi jest zgłoszenie poprzez wysłanie emaila zgłoszeniowego  lub zapis poprzez formularz kontaktowy na stronie z ofertą jogi. 
  2. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty najpóźniej w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu. 
  3. Potwierdzenie indywidualnych zajęć jogi, zajęć jogi DUO i grupowych jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na nich. Niepojawienie się na zajęciach skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
  4. Spóźnienie się na zajęcia będzie skutkowało skróceniem czasu ich trwania o długość opóźnienia.
  5. Czas trwania indywidualnych zajęć jogi wynosi 55 min, zajęć jogi DUO 55 min i zajęć grupowych 75 min. Wszystkie zajęcia podlegają opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem, istnieje możliwość opłacenia wizyt przelewem z góry za cały miesiąc (za 4-5 wizyt) na rachunek: Magda Rocławska – Poprzez Ciało 86 1140 2004 0000 3502 7942 4724 tytułem „Zapłata za zajęcia jogi”
  6. Odwoływanie zajęć i odpłatność za nieobecności
   1. Jeżeli nie możesz stawić się na zajęciach, należy je odwołać wysyłając SMS na numer 886371615 lub e-mail na adres: kontakt@magdaroclawska.pl. 
   2. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności nauczyciela nie wymagają opłacenia.
   3. Zajęcia, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane w poprzedzającą sobotę do godz. 13:00
   4. Odwołanie terminu indywidualnych zajęć jogi, zajęć jogi DUO i grupowych w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na zajęcia bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane zajęcia, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu nauczyciela oraz zarezerwowaniem miejsca w grupie w przypadku zajęć grupowych.
   5. Zajęcia odwołane nieregulaminowo są odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
   6. W przypadku odwołania zajęć przez nauczyciela w terminie do 24h przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za zajęcia i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
  7. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać FV są zobowiązani zgłosić ten fakt przy dokonywaniu wpłaty za zajęcia podając jednocześnie dane do wystawienia takiej FV.
  8. Organizator wystawia FV w formie elektronicznej wysyłając ją z adresu: kontakt@magdaroclawska.pl. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na otrzymanie FV w takiej formie proszony jest o zgłoszenie tego przy podawaniu danych do FV.

  ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW

  1. Uczestnicy zajęć jogi zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania „Zaleceń dla ćwiczących”.
  2. Uczestnicy mogą korzystać z mat, kocy, kostek i ptaków dostępnych na sali.

  §§§

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Zapis na indywidualne zajęcia jogi  jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  3. Uczestnicy korzystają z usług POPRZEZ CIAŁO na własną odpowiedzialność.

  ZALECENIA DLA PRAKTYKUJĄCYCH JOGĘ

  1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
  2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
  3. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 5 min. nie będą wpuszczane na salę.
  4. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
  5. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
  6. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
  7. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
  8. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
  9. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.